A Pinkamindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület részletes története

2020-ban ünnepelte a tűzoló egyesület fennállásának 140. évfordulóját. A története feldolgozása folyamtos. Itt szeretnénk kutatásaink eredményét megosztani Önökkel, s szeretnénk folymatosan bővíteni az anyagot. 

A zászló:

Az eredeti zászló

MÉRETE: 104 cm x167 cm

KORA: felirata szerint 1930 (anyaga, készítéstechnikája is erre utal)

LEÍRÁSA:

A Pinkamindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlója kétoldalas, két lapból  készített zászló, közepén ovális, mindkét oldalán festett vászon alapú zászlóközépképpel. A zászló egyik oldala bordó színű, anyagában mintás szövetből (feltehetően selyem vagy félselyem lampasz) készült. Mustrája csúcsoválisba foglalt szőlőlevél, inda-, és madár motívumokból áll. Átlósan elhelyezett zászlóközépképe: Szent Flórián, felhőn állva dézsájából vizet önt egy lángoló városra. A képet arany színű fémfonalból szőtt  paszománnyal rögzítették a szövethez, majd körben gépi láncöltésekből álló virágos indamotívumokkal díszítették.

A kép körül olvasható felirat "Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pinkamindszent. 1930." - gépi hímzéssel készült.

A bordó oldal négy sarka egy-egy barokkos, három félkörívből álló, sárga fonalból  készített sarokmotívummal díszített, melyekből egy-egy rózsa és liliom ág nő ki. A zászló  szélén, körben arany színű fémfonalból készített rojtsorral szegett.

A zászló másik oldala fehér és bézs színű, anyagában mintás szövetből (feltehető selyem vagy félselyem lampasz) készült, melynek mustrája rózsás, búzakalászos, növényi  ornamentikus elemekből áll. Az ovális zászlóközépkép ezen oldalán Szent Imre, vörös  hermelinpalástban, kék ruhában, kezében liliommal. A képet a másik oldallal megegyező módon rögzítették és díszítették. Itt is olvasható egy gépi hímzéssel készített felirat:

"Istennek dicsőség, Egymásnak segítség!"

A négy sarokban a másik oldallal megegyező módon, barokkos, három félkörívből álló motívum, melyet, arany színű fémfonalas szövet applikációból alakítottak ki. Ezekből egy-egy gépi hímzéssel készült rózsaszín bimbó és virág, valamint egy-egy piros (tulipán?) és rózsaszín virág "nő" ki. A zászló szövetét felül mindkét oldalán arany színű fémfonalból szőtt paszomány zárja.

A szövet rögzítését a zászlórúdhoz 9 db fém karikába fűzött fémpálcával biztosították.

A leírást készítette:

Nagy Rebeka

okl. textilrestaurátor művész

A zászlórúdba szegeket ütöttek, amin a támogatók neve szerepel.

2020 tavaszán elkészült ezen zászló másolata a Kószó Zászló műhelyben, Juttán. A szükséges forrás 4 esztendő alatt gyűlt össze adakozásból és a Szent Flórián Tűzoltó Bál bevételeiből. Szeptemberben Kiss László atya megszentelte, s a jelenlegi egyesületi tagok felesküdtek rá, a támogatók neve ezúttal is felkerült a rúdra. Az eredetit féltve őrizzük.

 

Tűzoltó eskü:

 

Én (név) ........................... a Magyar Köztársaság tűzoltó tagja esküszöm, hogy községemhez -Pinkamindszenthez- és hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; szolgálati kötelezettségeimet ha kell, életem kockáztatásával is teljesítem.

A rendet és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom. Elöljáróimat, bajtársaimat megvédem, felszerelésemet megóvom. A szolgálati ismereteket elsajátítom.

Becsület szómmal és kézadásommal ígérem és fogadom, - hogy mint Működő Tűzoltó - szolgálatomat a leglelkiismeretesebben, - híven és pontosan fogom teljesíteni.

A szolgálatban feljebbvalóim parancsait híven és pontosan fogom követni. Alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom.

Egyesületem alapszabályainak, nem különben a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaagatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szabályinak és határozatainak - feltétlenül és minden ellenkezés nélkül teljesen önszántamból, de kötelezőleg -  alávetem magam.

Az állam- és szolgálati titkot megőrzöm, kötelezettségeimet részrehajlás nélkül lelkiismeretesen, kizárólag a jogszabályoknak megfelelően pontosan, a legjobb tudásom szerint teljesítem.

Esküszöm, hogy Magyarország természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezésében legjobb tudásom szerint részt veszek. Magyarország polgárai és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében szolgálati kötelezettségeimet teljesítem. Az emberi életet és méltóságot mindenkor tiszteletben tartom.

A Pinkamindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület zászlajára esküszöm, hogy minden erőmmel, törekvésemmel, tudásommal Magyarország javát szolgálom.”

„Isten engem úgy segéljen!”

 

Pinkamindszent, 2020.09.19.

 

Rábavidék 48. évf. 32. szám (1930. aug. 10.)

t.png

Jelenleg Csiszár-Mozsár Anita a zászlóanya.